Bygdens Saluhall

Sedan 2019 finns det en speciell plats för försäljare av närproducerade varor på Torsby Marknad. Vi erbjuder platser under tak i ett stort tält nere vid tivoliområdet. Premiären blev ett mycket uppskattat inslag på marknaden och till årets marknad utökar vi med fler platser.

Bokning sker till bygdenssaluhall@torsbymarknad.se

Kontakt: Ronnie Walfridsson 070-569 23 22 och Peter Dahlström 070-567 12 97.

För att minska smittspridning har vi lucka mellan varje försäljare. Vi har även extra funktionärer och vakter på området som ska hjälpa till att förhindra trängsel om det blir mycket folk. Vid behov kommer vi att införa enkelriktade gator Alla utställare ska erbjuda handsprit. Torsby Marknad kommer på olika sätt informera och uppmana besökarna att respektera och följa anvisningarna.

Översikt/skiss över stora tältet

Bygdens saluhall till höger och en servering till vänster. Platser A-K och Mitten är preliminära och kan komma att ändras. Varje ruta i skissen motsvarar ett bord som är 120 cm brett (2 bord = 240 cm o.s.v.). Vid bokning, skicka önskemål om antal bord och önskad placering (A-K). Priset är 300 kr per bord  fredag – söndag. Vi tillåter även bokning av en eller två dagar (men priset är detsamma).

Öppettider
för marknaden och  Saluhallen är:
  • Fredag 11-19
  • Lördag 9-19
  • Söndag 10-16
Serveringen i stora tältet intill Bygdens saluhall är öppet:
  • Fredag 11-18
  • Lördag 11-18
  • Söndag 11-16
Parkering m.m.
Inkörning med bil får ske innan marknaden öppnas respektive dag.
Vi kan inte erbjuda parkering vid tältet.
Parkeringar finns nere vid hamnen eller vid sågverket Moelven Notnäs.
Bilar kan ej köras in på marknadsområdet då marknaden är öppen.
Era platser
I tältet finns bord uppställda. Vi har avstånd mellan platserna.
Egen utrustning får endast användas  efter överenskommelse med oss.
Alla försäljare skall ha en väl synlig skylt med namn och adress vid sitt marknadsstånd.
Duschvagn, reserverad för knallar, finns uppställd bakom Tivoliområdet.
Betalning:
Faktura kommer att skickas ut.
Betalning kan ske till bankgiro 914-9220
eller med swish 123 690 56 16
Kontakt
Ronnie Walfridsson 070-569 23 22
Peter Dahlström 070-567 12 97
Marknadskontoret 072-247 13 09
Marknadskontoret öppet Fredag 8-18, Lördag 7-18, Söndag 10-18