Historik

Under 1970-talet kom jag i kontakt med Torsby IF genom mina söner. Och det blev det ena uppdraget efter det andra och jag började som volontär på Torsby Marknad. Det var allt från att räkna pengar, anvisa platser och sälja hamburgare. I början på 1980-talet blev jag invald i marknadskommittén och fick börja med att göra marknadskartor och planera för ett bokningssystem. Mellan åren 1989 – 2008 ( 20 år ) var jag ordförande och marknadsgeneral med ansvar för marknaden. Jag skall här försöka skriva ner vad man hört och varit med om under alla dessa år:

Torsby Marknad har anor sedan 1860-talet. Marknaden pågick under två dagar, en onsdag i maj och en i oktober. De första åren var marknaden belägen i Skallebyområdet där det fanns flera affärer. Någon gång i början av 1900-talet flyttades marknaden till slänten ner mot Östmarksvägen ( ungefär där missionskyrkan och hyreshusen är byggda ). På marknaden såldes bl a djur – och kreatur och kommersen var ibland våldsam, det sägs att markanden var förbjuden några år på grund av drängarnas och pigornas vilda leverne.


Gamla Torget, som var en grusplan, fungerade några år som marknadsplats. När Torget byggdes om 1958 kunde den inte användas, utan allt flyttades till nuvarande marknadsplatsen vid Kolhusudden.

Marknadsdagarna ändrades fr o m 1958 till att pågå i tre dagar Fredag-Lördag-Söndag under andra helgen i september. ( Lördag räknas som marknadsdag. )

Det satsades på ett stort nöjesfält med entréavgift. Där fanns dansbana med orkester, varité och uppträdande av artister. Många kända artister var här och bl a Cornelius Wreswijk fanns med ett år. Tyvärr så blev antalet besökare på nöjesfältet mindre och mindre för varje år och 1995 slopades både entrén och dansbana med uppträdande av artister. Istället så satsades det på större och fler åkattraktioner.


köpa modafinil

Antalet knallar de första åren vid Kolhusudden var ett 100-tal och de flesta hade 3 – 6 mtrs platser. Då fick alla plats på grönområdet på marknadsplatsen. Men antalet knallar växte under åren och Västanviksvägen och Holländargatan blev uppbokade och så småningom även, Sjögatan övre.

Fram till 1984 fick knallarna betala in en avgift som motsvarade vad de vill ha i antal meter. Detta blev ohållbart eftersom de betalade in mer och mer för varje år och deras platser flyttades från år till år. Då tog marknadskommittén beslut om att göra en karta över marknadsplatsen med numrerade platser. Nu skulle knallarna bli anvisade till numrerade platser och betala i förskott för dessa. En dator anskaffades och allt skulle datoriseras. Detta var ganska jobbigt den första tiden och jag kommer ihåg att försäljarnas eget fackförbund ( TOMER ) gick ut i sin facktidning och varnade för Torsby Marknad, för de tänker datorisera med de risker det medför. Nu gick datoriseringen över förväntan och det blev inga missöden.

På den första kartan blev det för trångt nere på grönområdet och ett uppror uppstod bland knallarna med följd att ett 50-tal knallar stod utanför kontoret på lördag morron och begärde nya platser. Eftersom alla platser redan var uppbokade så fanns ingen annan möjlighet än att ta kontakt med kommunen och ordna tillstånd för att använda Kyrkogatan. Därmed så var marknaden uppe i centrum av Torsby och det var inte marknadskommitténs tanke att komma upp i centrum av samhället.

Efter 1990 har marknaden expanderat och har idag drygt 800 st markerade platser med bl a Gamla Torget, N Torggatan ,Järnvägsgatan och Kyrkogatan, uppe i samhället. Det finns också drygt 100 st onumrerade platser. Marknadskommittén har nu tagit beslut, att det inte får bli större, eftersom besöksunderlaget och samhället inte klarar av att ta emot fler besökare. Och de försäljare som kommer hit skall kunna sälja så pass bra att de återkommer år från år.

Idag är det runt 300 försäljare här på ca 2.7 km marknadsstånd. Alla försäljare är idag registrerade med reg nr eller personnummer samt fullständig adress och vad de säljer, allt enligt en lag från 1998, angående torgförsäljning. Intresset för Torsby Marknad är stort med ca 70-80 försäljare i kö varje år. Förklarningen torde vara att Marknaden anses välorganiserad samt har närheten till Norge, med norrmännens köpkraft.

Torsby den 30 mars 2010
Hans Henriksson


Fler bilder  från förr – omkring 1970-talet

Marknadsbild från 50-talet (publicerad på Facebook, Ola Rattfeldt)

Torsby Marknad 1972 (publicerad på Facebook, foto Christer Bergqvist)

Torsby Marknad 1981 (publicerad på Facebook, foto Christer Bergqvist)