Knalleinfo

Välkommen till Torsby Marknad 2024

Bokning av platser till Torsby Marknad 2024 öppnar mars 2024.

Standardpris för en plats 2024 är 950 kr per 3-metersplats för hela helgen, tre dagar fredag – söndag. Standard el ingår. Knallar behöver egen förlängningskabel till anslutningspunkt (ingår ej).  

Alla knallar som deltagit 2023 har fått erbjudande om att behålla samma plats till årets marknad*. Alla som svarar i tid får en plats! De platser som inte reserveras, eller om man inte svarat, släpps fri för andra att boka.

OBS Knallar: Om man som knalle vill behålla sin plats måste man tacka ja till det erbjudande som skickats ut via email den 8 april 2024.   

* Observera att vi ibland uppdaterar vissa platsnummer. De utställare som påverkas av ändringar, kommer att erbjudas likvärdig plats.

Welcome to Torsby Marknad 2024

Booking of stands at Torsby Market 2024 is open.

Ordinary price 2024 is SEK 950 per 3 meters stand for all weekend fri-sun 3 days and incl standard electricity. (You have to bring your own extension cable.)  

All the exhibitors who participated in 2023 have received an offer to keep the same place for this year’s market. Everyone who answers on time gets a place! The places that are not reserved, or if you have not answered, are released for others to book.

To our exhibitors: If you want to keep your place, you must answer and accept the offer that has been sent out via email April 8 2024. Please note that we sometimes update some of the stands numbering. Exhibitors affected by changes will be offered equivalent space.


Marknadsregler Torsby Marknad


Platsbokning

Vi använder ChartBooker. Läs mer här »

Hyresvillkor

Försäljare som säljer andra varor än som uppgivits i ansökan om plats kommer att avvisas från platsen omedelbart.

Det är förbjudet att sälja eller marknadsföra explosiva varor, pornografiska produkter, stinkbomber, lyckobrev, ärtrör, piskor, serpentinspray, e-cigaretter eller andra objekt som kan förarga eller skada våra besökare och försäljare. Symboler som associerar till droger, rasism, eller ovanstående får inte heller marknadsföras.

Vid försäljning av livsmedel ska man vara registrerad i sin hemkommun. Vi uppmanar alla som har livsmedelsförsäljning att ha med ett aktuellt registreringsbevis från sin hemkommun. Lokala knallar som bara har försäljning under marknadshelgen behöver inte ha några tillstånd eftersom hanteringen enbart sker under en begränsad tid.
Tillstånd erfordras Ej för försäljning av färdigförpackade konfektyrer.

Alla försäljare skall ha en väl synlig skylt med namn och adress vid sitt marknadsstånd.

Tilldelad marknadsplats får Ej säljas, bytas eller överlåtas utan arrangörens medgivande. Överträdelse mot detta kan innebära att inblandade försäljare mister rätten till sina platser utan ersättning.

Betald och reserverad plats skall ha intagits senast lördag kl 09:00, annars kan överlåtas av oss till annan försäljare.

Platserna är indelade i 3-meters längder. Olika platser kostar olika mycket beroende på utbud och behov av el (exempel om man säljer mat och behöver 2- eller 3-fas). Standardpris för en plats är 950 kr per 3-metersplats för hela helgen, alla tre dagarna fredag – söndag. Standard el ingår, men utställaren ansvarar för egen skarvsladd till anslutningspunkt. Djupet på platserna varierar mellan 2,5 – 5 meter. Platsdjupet visas på bokningskartan då man klickar på platsmarkeringen. 

Det är förbjudet att INOM MARKNADSOMRÅDET sälja marknadsvaror från marknadsplats som EJ hyrts av Torsby Marknad. Kvitto skall kunna visas upp vid anfordran. Marknadsområde se bifogad karta.

För post till privatpersoner, ansvaras Ej. Telefonförfrågningar besvaras inte på marknadsföreningens ledamöters privat- eller arbetstelefoner.

I övrigt hänvisas till “Normalregler för marknadsarrangemang”, utarbetade av TOMER i samråd med marknadsarrangörer.

Toaletterna på marknaden kommer att vara öppna från och med torsdag kväll kl 18:00 till söndag kväll kl 20:00.

Duschvagn, reserverad för knallar, finns uppställd bakom Tivoliområdet intill marknadskontoret.

OBS! Det är förbjudet att köra in fordon på marknadsområdet för stängning av marknadsstånd och nedpackning före annonserad stängningstid på marknadsdagen. Försäljare som ertappas med detta kommer att avstängas från Torsby Marknad.

Marknadsplatsen städas två gånger under marknadsdagarna och bevakas nattetid.

Välkommen till TorsbyMârten!