Knalleinfo

Platsbokning

Vi använder ChartBooker. Läs mer här »

Hyresvillkor

Försäljare som säljer andra varor än som uppgivits i ansökan om plats kommer att avvisas från platsen omedelbart.

Det är förbjudet att sälja eller marknadsföra explosiva varor, pornografiska produkter, stinkbomber, lyckobrev, ärtrör, piskor, serpentinspray, e-cigaretter eller andra objekt som kan förarga eller skada våra besökare och försäljare. Symboler som associerar till  ovanstående får inte heller marknadsföras.

Vid försäljning av livsmedel ska man vara registrerad i sin hemkommun. Vi uppmanar alla som har livsmedelsförsäljning att ha med ett aktuellt registreringsbevis från sin hemkommun. Lokala knallar som bara har försäljning under marknadshelgen behöver inte ha några tillstånd eftersom hanteringen enbart sker under en begränsad tid.
Tillstånd erfordras Ej för försäljning av färdigförpackade konfektyrer.

Alla försäljare skall ha en väl synlig skylt med namn och adress vid sitt marknadsstånd.

Tilldelad marknadsplats får Ej säljas, bytas eller överlåtas utan arrangörens medgivande. Överträdelse mot detta kan innebära att inblandade försäljare mister rätten till sina platser utan ersättning.

Betald och reserverad plats skall ha intagits senast lördag kl 09:00, annars kan överlåtas av oss till annan försäljare.

Platserna är indelade i 3-meters längder. Standardpris för en plats är 730 kr per tremetersplats för hela helgen, alla tre dagarna fredag – söndag. Djupet på platserna varierar mellan 2,5 – 5 meter. Platsdjupet visas på bokningskartan. Mer info finns på sidan knalleinfo »

Det är förbjudet att INOM MARKNADSOMRÅDET sälja marknadsvaror från marknadsplats som EJ hyrts av Torsby Marknad. Kvitto skall kunna visas upp vid anfordran. Marknadsområde se bifogad karta.

För post till privatpersoner, ansvaras Ej. Telefonförfrågningar besvaras inte på marknadsföreningens ledamöters privat- eller arbetstelefoner.

I övrigt hänvisas till “Normalregler för marknadsarrangemang”, utarbetade av TOMER i samråd med marknadsarrangörer.

Toaletterna på marknaden kommer att vara öppna från och med torsdag kväll kl 18:00 till söndag kväll kl 20:00.

Duschvagn, reserverad för knallar, finns uppställd bakom Tivoliområdet.

OBS! Det är förbjudet att köra in fordon på marknadsområdet för stängning av marknadsstånd och nedpackning före annonserad stängningstid på marknadsdagen. Försäljare som ertappas med detta kommer att avstängas från Torsby Marknad.

Marknadsplatsen städas två gånger under marknadsdagarna och bevakas nattetid.

Välkommen till TorsbyMârten!