Bygdens Saluhall

OBS – information avser 2022.
(Ny information inför 2023 kommer att publiceras under våren 2023)

På Torsby Marknad finns det en speciell plats för försäljare av närproducerade varor.. Vi erbjuder platser under tak i ett stort tält nere vid tivoliområdet. Det närproducerade är ett populärt inslag på marknaden och till årets marknad utökar vi med platser även utomhus.

Bokning sker till bygdenssaluhall@torsbymarknad.se

Kontakt: Ronnie Walfridsson 070-569 23 22 och Peter Dahlström 070-567 12 97.

Översikt/skiss över stora tältet

Bygdens saluhall till höger och en servering till vänster. Platser A-J innomhus och K-Q utomhus. Platserna är preliminära och kan komma att ändras beroende på deltagare. Varje ruta i skissen motsvarar ett bord som är 120 cm brett (2 bord = 240 cm o.s.v.). Vid bokning, skicka önskemål om antal bord och önskad placering (A-Q). Priset är 300 kr per bord  fredag – söndag inomhus. Utomhus är platsen standard 3 meter och priset är 730 kr per plats. Observera att det inte finns bord på platserna utomhus, det måste utställaren/försäljaren ordna själv. Vi tillåter även bokning av en eller två dagar (men priset är detsamma).

OBSERVERA
Tältet byggs om kvällstid då det blir musikunderhållning.
Detta innebär att ni måste plocka bort era varor efter dagens slut.
Vi bygger om och återställer så ni kan komma tillbaka på morgonen efter.
Öppettider
för marknaden och  Saluhallen är:
  • Fredag 11-19
  • Lördag 9-19
  • Söndag 10-16
Serveringen i stora tältet intill Bygdens saluhall, öppettider meddelas senare.
Preliminära tider:  öppet till kl 18, och kvällsunderhållning kl 21-01.
Parkering m.m.
Inkörning med bil får ske innan marknaden öppnas respektive dag.
Vi kan inte erbjuda parkering vid tältet.
Parkeringar finns nere vid hamnen eller vid sågverket Moelven Notnäs.
Bilar kan ej köras in på marknadsområdet då marknaden är öppen.
Era platser
I tältet finns bord uppställda. Vi har avstånd mellan platserna.
Egen utrustning får endast användas  efter överenskommelse med oss.
Alla försäljare skall ha en väl synlig skylt med namn och adress vid sitt marknadsstånd.
Duschvagn, reserverad för knallar, finns uppställd bakom Tivoliområdet. El finns, men ni behöver egen förlängningskabel för att nå till er plats.
Betalning:
Faktura kommer att skickas ut.
Betalning kan ske till bankgiro 914-9220
eller med swish 123 690 56 16
Kontakt
Ronnie Walfridsson 070-569 23 22
Peter Dahlström 070-567 12 97
Marknadskontoret 072-247 13 09
Marknadskontoret öppet Fredag 8-18, Lördag 7-18, Söndag 10-18